Aktuelle kurs: Sporkurs

Det vi i EHK tilbyr av aktivisering innenfor brukshund-sporten (vanligvis forkortet til Bruks) er Spor, Rundering, Felt og brukslydighet.

Sporten er delt opp i to hoved-øvelser; Spor eller Rundering. Felt og lydighet er likt for begge øvelsene.

Les mer om de ulike øvelsene her

EHK holder kurs i alle de ulike øvelsene. Av naturlige årsaker avholdes kurs i Spor, Rundering og Felt på våren, sommeren og høsten, da det er bar mark og snøen er borte.

Våre instruktører avholder de fleste grunnleggende kursene, og ved behov leier vi inn eksterne instruktører, både til hoved-øvelsene og til brukslydighetskurs.

Spor er en aktivitet som passer for de aller fleste hunder, og vi har hatt alt fra Bichon Havanais til polarhunder på kurs hos oss. Vi følger menneskespor, ikke blodspor på våre kurs.

Feltkurs krever at hunden har lært å hente, og bære gjenstander.

På våre runderingskurs er det også en forutsetning at hundene har lært å bære på ting, at de kan apportere, da dette er vesentlig for å få glede og utbytte av kurset.

På brukshund – lydighetskursene er det en stor fordel hvis man har basis- lydigheten på plass, f.eks fullført et bronsemerke kurs, eller gått et kurs i grunnleggende lydighet.

Våre brukshund-kurs blir i all hovedsak gjennomført ute i skogen eller ute på en lydighetsbane, så det er viktig å kle seg etter forholdene, ta med stol og litt mat og drikke, samt leke, vann og rikelig med godbiter til hunden.

Vi kjører med små grupper, og tilpasser kurset individuelt til de ferdighetene/nivået hver enkelt ekvipasje er på.

Alle våre kurs får støtte av Studieforbundet Natur og Miljø.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Les mer