Våre instruktører har stor kompetanse på hund. De fleste er godkjente instruktører fra Norsk Kennel Klub, eller i ferd med å bli det. I utdannelsen ligger det føringer for at instruktørene må ha teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter med både egne og andres hunder. Flere av våre instruktører er også trinn II instruktører, og har lang og variert fartstid med hund.

NKK Instruktører

Andre instruktører

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Les mer