Hva er Brukshundsport?

I Norge har vi tre forskjellige bruksøvelser; Rundering, Spor og Rapport. I tillegg til de tre bruksøvelsene inngår felt og lydighet i brukshund-konkurranser. Felt og lydighet er lik i rundering, spor og rapport.

Kort informasjon om de tre øvelsene, samt felt og lydighet;

Hva er Rundering:
· Søke
· Finne
· Melde
· Påvise
· Transportere

Utførelse: Hunden skal søke gjennom et område der det går en naturlig vei eller merket midtlinje som føreren skal bevege seg på under øvelsen. Innenfor området skal det være utplassert 3 stk. figuranter (personer) som hunden skal finne og melde til førere om funn og siden vise fører hvor figuranten er.

Hva er Spor:

Et spor blir til ved at et dyr eller en person trår på marken. Vi mennesker oppfatter de fleste spor gjennom øyene. En hund oppfatter sporet gjennom nesen via lukt. I Norsk brukshundsports forbund (NBF’)s program er det kun menneskelagt spor.

Utførelse: Hunden skal følge et spor laget (gått) av menneske. Hunden skal føres i en sporline. I sporet har sporleggeren lagt ut gjenstander (trepinner som er merket) som hunden skal finne. Pinnene er ca. 6-8 cm lang og ca. 1 cm tykk, antall pinner varierer i de forskjellige klassene fra 4 stk. til 8 stk. Lengden på sporene varierer fra ca. 300 m og opp til 1500 m avhengig av klasse.

Hva er Rapport: Rapport utføres ikke i Norge pr dags dato.

Hva er Feltsøk:

I et anvist, oppmerket område skal et spesifisert antall fremmede gjenstander være utlagt. Hunden skal søke opp gjenstandene, apportere og avlevere dem til føreren. Føreren sender hunden ut fra en angitt grunnlinje og hunden skal da starte et overvær- søk og når den har funnet en gjenstand skal hunden returnere raskt til fører og avlevere gjenstanden som i en apporteringsøvelse. Hunden sendes på nytt ut for å finne flere gjenstander. Antall gjenstander og størrelse på feltet varierer avhengig av klasse.

Lydighetsøvelser for brukshunder:

I Brukshund-sporten inngår det også et Lydighetsprogram som skal gjennomføres i alle klasser. Vanskelighetsgraden på øvelsene er forskjellige i klassene. Lydighetsøvelsene er lik i alle tre grener Rundering, Spor og Rapport.

I Brukshund-sporten starter man alltid i klasse D og når du har fått opprykk i den klassen kan man starte i klasse C. Man er ikke pålagt å starte i neste klasse. Du kan fortsette å starte i klasse D – dette bestemmer man selv, men når du har startet i neste klasse er det ikke lov å rykke ned til klassen under. De ulike klassene benevnes klasse D, C, B, A. Dette er likt i alle de forskjellige grenene hvis du velger å starte i Rundering eller Spor (hvis man ønsker å starte i Rapport kan man melde på i Sverige som bruker denne øvelsen i sitt program). Hvis man har fått opprykk til for eks. klasse A spor og så har lyst å starte i rundering så starter man da i klasse C Rundering.

Regelverket for Brukshund-prøver kan leses/bestilles på hjemmesiden til Norsk Brukshundsports Forbund, der finner man også mye annen informasjon som vedrører Brukshund-sporten.

Mer info om øvelsene finner man i Regler for Brukshund-prøver. Les her

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Les mer