Varsel om årsmøte i Elverum Hundeklubb

Til alle medlemmer i Elverum Hundeklubb Til orientering informeres herved om at Årsmøtet avholdes mandag 20. mars 2023 kl 18:30. Møtested vil bli på Auditoriet på Folkvang. (Gml. Lærerhøyskolen) Aktuelle årsmøtedokumenter vil bli sendt ut primo februar. Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet/e-post Les mer…

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Les mer