Til alle medlemmer i Elverum Hundeklubb

Til orientering informeres herved om at Årsmøtet avholdes mandag 20. mars 2023 kl 18:30.

Møtested vil bli på Auditoriet på Folkvang. (Gml. Lærerhøyskolen)

Aktuelle årsmøtedokumenter vil bli sendt ut primo februar.

Forslag til kandidater til valgene.

Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet/e-post senest 5 uker før møtedato, dvs 13. februar 2023

Det er følgende kandidater på valg til styret i klubben: Leder (2 år), sekretær (2år), to varamedlemmer (1 år) leder i valgkomiteen (2 år), medlem i valgkomiteen, varamedlem i valgkomiteen (1 år)

Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet.

Forslag fra medlemmene må være styret/valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato – 13.februar 2023 Forslag om kandidater og saker sendes til: post@elverumhundeklubb.no eller
Elverum Hundeklubb
Postboks 255
2406 Elverum

Mvh
Elverum Hundeklubb
v/ Berit Jynge, Leder

Categories: Generelt

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Les mer