Mandag 21.08 opphevet den generelle båndtvangen. Det betyr ikke at det er fritt frem. Husk likevel at du alltid må ha kontroll på hunden, stor som liten, uavhengig av om det er båndtvang eller ikke.

I følge hundeloven §4 kan hunder bare være løse når de blir fulgt eller kontrollert på aktsom måte, eller når de er forsvarlig inngjerdet på et sted som ikke er åpent for alminnelig ferdsel

Elverum kommune har også en lokal forskrift om hundehold etter Hundeloven som angir at det i områder der produksjonsdyr og andre nyttedyr er på beite, er forlenget båndtvang i perioden fra og med 21. august til og med 30. september.

For mer informasjon ang båndtvang i Elverum, trykk på linken under:
https://www.elverum.kommune.no/landbruk-og-miljo/jakt-og-friluftsliv/bandtvang

Vis hensyn!

Categories: Generelt

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Les mer