Leder Berit Jynge

NKK Trinn 1 instruktør. Leder av hundeklubben siden 2020.

Har 5 hunder hjemme; 4 barbet (fransk vannhund), og 1 Bichon Havanais, alle tisper. Har tidligere hatt Strihåret Vorsteh, Lagotto, Newfoundlandshund, vært fôrvert for blindeforbundet og vært aktiv som besøksvenn med hund. Driver oppdrett av barbet, og i den forbindelse deltar jeg aktivt på hundeutstillinger.

Konkurrerer i Bruks, har opprykk til A med barbeten Tuva i NBF spor, og opprykk til C med Bishon Havanaisen Emma.