Har holdt på med hund siden slutten av 70 -tallet. Det startet med labrador, senere schäfer, og til slutt chodsky pes.

Jeg har konkurrert både i lydighet og alle tre grenene i bruks. Har vært så heldig og fått delta både i NM og NoM.

Interessen for å undervise og dømme ble tidlig vekket, så derfor ble det instruktør- og dommerutdanning i rask rekkefølge.  Det begynner å nærme seg 40 års fartstid.  I dag er jeg instruktør Trinn III bruks, samt dommer i lydighet og bruks.

Fra 1994 har jeg, med noen få års unntak, vært en del av fagkomiteen i bruks, noe som har vært arbeidskrevende, men mest spennende og lærerikt.  Har vært mange spennende år med ansvar for dommer- og instruktørsamlinger, og ikke minst fått være med på å utdanne nye instruktører og dommere.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Les mer