Det begynner å nærme seg 01/04 og den generelle båndtvangen i hele landet trer i kraft. Fra og med 01.01.23 fikk vi en ny hundelov. Vi anbefaler at alle setter seg inn hva denne loven har å si for deg som har hund og hvilket ansvar vi har ovenfor våre firbente og samfunnet generelt.

Link hundeloven:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-74?q=hundeloven

Categories: Generelt

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Les mer