Årsmøte for 2022 ble i går, Mandag 20.03 avholdt på Folkvang der flere av medlemmene møtte opp med god stemning. Kaffe og kake ble servert.

Nytt styre ble valgt: . Ut går Synnøve Vesthovda fra sitt varaverv og Nina Charlotte Bjørsland Svingen som sekretær. Inn kommer Katrine Bakaas og Elisabeth Østbakken.

Nytt styre for 2023:
Leder: Berit Jynge
Nestleder: Katrine Lund-Vang
Sekretær: Elisabeth Østbakken
Kasserer: Ingird Salen
Styremedlem: Marianne Sollie Warø
Varamedlem: Øyvind Runeberg
Varamedlem: Katrine Bakaas

Vi takker Synnøve og Nina for deres gode bidrag for klubben.

Categories: Generelt

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Les mer