Årsmøte for 2023 ble avholdt mandag 18.03.24 på Folkvang der flere av medlemmene møtte opp med god stemning. Kaffe og kake ble servert.

Nytt styre ble valgt. Ut går Katrine Bakaas fra sitt varaverv og Berit Jynge som leder. Inn kommer Synnøve Veshovda og Kristine Siljuberg Motrøen. Samt ble det rokering i verv innad i styret der Øyvind Runeberg tar over som leder og Ingrid Salen trekker seg som kasserer og trer inn som varamedlem.

Nytt styre for 2023:

Leder: Øyvind Runeberg
Nestleder: Katrine Lund-Vang
Sekretær: Elisabeth Østbakken
Kasserer: Synnøve Veshovda
Styremedlem: Marianne Sollie Warø
Varamedlem: Kristine Siljuberg Motrøen
Varamedlem: Ingrid Salen

Elverum hundeklubb takker Berit Jynge og Katrine Bakaas for deres gode bidrag for klubben.

Det ble også utdelt æremedlemskap til Ole Jonny Grongan og Marianne Sollie Warø, samt «Årets medlem» til Mali Eline Mælen.

Categories: Generelt

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Les mer